İklimlendirme

Bu, ticari ve endüstriyel soğutma ve sıcak su sağlanması için sıcak hava pompası sistemidir.Doğal hidrokarbon soğutucuları kullanır: doğal soğutucular. Sistem, etkin olarak üç şekilde çalışır: ”soğutulmuş su”, “sıcak su”, sıcak su temini”, dolayısıyla su sağlamadaki ısı derecesi 7 ve 65 derece aralıklarındır.

Bu sistem, 2008 yılında G8 Hokkaido Toyako Zirvesi’nde Uluslararası Medya Merkezi’nde (IMC) iklimlendirme için yardımcı sistem olarak kullanılmıştır.

Doğal soğutucu sistemlerinin gelişimi, yüksek COP, düşük yaşam dönemi maliyetleri ve minimalize edilmiş soğutucu akışkan fiyatlandırmasını mümkün kılmaktadır.

Bu paket sistemler çeşitli büyüklükteki binalar ve gıda tesislerinin iklimlendirilmesinde yaygın hale gelecektir. MAYEKAWA çevrenin korunması ve enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunmaya devam etmektedir.