Petrol, gaz ve kimyasal

Petrol, gaz, petrokimya ve kimya sanayilerinin enerji üretimi ve endüstriyel ürün imalatı süreçlerinde kullanmak üzere emniyetli, güvenilir ve enerji tasarruflu tesislere ihtiyacı vardır.Yıllardan beri, MAYEKAWA, bütün dünyada bu sektörler için kaliteli gaz kompresörleri ve soğutma teknolojileri sağlayarak son derece saygı görmüştür.

Sektör, günümüzde çevre korunmasına verilen önemle birlikte çevre ve imalat süreçlerinin her ikisi için de teknolojiyi geliştirmek amacıyla, çeşitli önlemler almaktadır.MAYEKAWA’nın teknolojisi bunu off-shore petrol bacalarındaki gazları yeniden elden geçirerek ve çevreye güvenli bir şekilde geri dönüştürerek başarır.Kompresyon süreci, yoğun moleküler ağırlığı hidrokarbon gibi yoğunlaşma elementleri ve yüksek seviyede hidrojen sulfit içeren gazlar sebebiyle aşırı derecede zordur.
MAYEKAWA’nın teknolojisi, Meksika Körfezi, Brezilya, Avustralya, Endonezya gibi petrol sahalarındaki off-shore platform operasyonlarının yüksek değerdeki ihtiyaçlarını karşılayarak bu zorlukların üstesinden gelmektedir.Japonya’da MAYEKAWA ‘nın en büyük sınıf vidalı kompresörleri dünyanın petrol rezerve merkezlerinde kaynakların geri dönüşümü ve ham petrol transferi sırasında uçucu organik bileşiklerden (VOC) yayılan kokunun kontrol altına alınmasında rol oynar.
MAYEKAWA, Japonya, Kore, Amerika, Avrupa ve Brezilya’daki tesislerinden petrol, gaz ve kimya sektörleri için (API) Amerikan Petrol Enstitüsü ve diğer birçok uluslararası&endüstriyel standardı karşılayan kompresör paketleri sunar.

MAYEKAWA aşağıdaki uygulama gazları için ekipman sağlar:

  • Endüstriyel Gazlar: Hidrojen, Helyum, Karbondioksit
  • Hammadde Gazları: Vinil Klorür,
  • Metil Klorür
  • Aktif Gazlar: Klorür, Hidrojen Klorür, Hidrojen Sülfür
  • Aktif Karışım Gazlar: Rafineri Off Gazlari, Asosiye Gazlar, Kok Fırını Gazları
  • Yakıt Gazları: Doğal Gaz, Hava Gazı
  • Doğal Soğutucu: Propan, Propilen, Metiletilmetan, Pentan, Amonyak
  • Soğutucu Akışkanlar: Hidrokloroflorokarbon(HCFC), Hidroflorokarbon(HFC)